• Cung ứng linh kiện và các thiết bị tự động hóa phục vụ sản xuất, sửa chữa.
  • Tư vấn thiết kế, xây dựng các module, hệ thống theo yêu cầu khách hàng.
  • Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng sản phẩm.